Anar al contingut principal

Bonificacions Quota Autònoms/es

BONIFICACIONS PER A AUTÒNOMS/AS

1. Bonificació a treballadors/as autònoms/as per inici d'una activitat per compte propi: la tarifa plana a partir del 2023.

1.1. Què és la tarifa plana d'autònoms?

La quantia que paguen els/as autònoms/as a la Seguretat Social es diu quota d'autònoms. Aquests pagaments mensuals solen ser elevats, sobretot per als autònoms que acaben de començar i que no tenen uns ingressos alts. Ací és on entra la tarifa plana. La tarifa plana d'autònoms és una bonificació fiscal, una ajuda del Govern per a emprenedors/as als quals considera que els costarà assumir la quota d'autònoms. És a dir, la tarifa plana d'autònoms és una reducció temporal de la quota d'autònoms, una quota d'autònoms més barata.

Si estàs pensant a fer-te autònom/a per primera vegada, has de saber com beneficiar-te de la tarifa plana d'autònoms.

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i millora la protecció per cessament d'activitat. L'entrada en vigor del nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus ingressos reals també ha portat aconsegueixo un important canvi en la tarifa plana dels autònoms.

1.2. Requisits per a accedir a la tarifa plana

Les persones que causen alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant el període 2023-2025 podran sol·licitar l'aplicació de la tarifa plana en el moment de tramitar l'alta.

Els requisits per a demanar-la no han canviat. Per a poder sol·licitar-la, hauràs de complir els següents punts:

 •  Ser autònom/a per primera vegada
 •  O no haver estat d'alta en els 2 anys immediatament anteriors a la data d'efecte de la nova alta, o bé 3 anys, en cas d'haver gaudit prèviament d'aquesta deducció. És a dir, et fas autònom i t'apliques la tarifa plana, després ho deixes i, tres anys després, tornes a fer-te autònom. Llavors sí que podries tornar a demanar la tarifa plana. Si tornes a fer-te autònom abans dels tres anys, llavors oblida't de la tarifa plana.
 •  No ser autònom/a col·laborador/a.
 •  No tindre deutes pendents amb la Seguretat Social i Hisenda.

1.3. La tarifa plana amb caràcter general

La tarifa plana per a autònoms/as amb caràcter general passa a ser de 80 euros durant els 12 primers mesos d'activitat, independentment dels ingressos que tingui el treballador per compte propi.

En els següents 12 mesos l'autònom/a podrà continuar pagant els 80 euros de quota mensual sempre que els seus ingressos nets es troben per davall del Salari Mínim Interprofessional (SMI). Cal tindre en compte que el Govern ha aprovat la pròrroga per a 2023 del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del 2022, situat en 1.000 euros mensuals, a l'espera que el Ministeri de Treball acordi amb els agents socials la xifra per a l'any vinent 2024.

1.4. Tarifa plana per a autònoms/as de municipis de menys de 5.000 habitants

Els/as autònoms/as que visquin o treballen en municipis de menys de 5.000 habitants poden sol·licitar la tarifa plana de 80 euros durant dos anys, sense que existeixi cap requisit d'ingressos inferiors a l'SMI en el segon any.

Els requisits per a fer-ho, a més dels exigits amb caràcter general, són:

 •  Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants (segons dades oficials del padró municipal) en el moment d'alta com a autònom en la Seguretat Social.
 •  Donar-te d'alta en Hisenda amb una direcció fiscal en aquest municipi.
 •  Treballar com a autònom a la regió on vius o estàs empadronat.

1.5. Tarifa plana per a autònoms en pluriactivitat

Els/as autònoms/as en pluriactivitat, és a dir, que treballen per compte propi i per compte d'altri al mateix temps, poden triar entre sol·licitar la tarifa plana general d'autònoms o sol·licitar un descompte en la seva cotització.

Aquest descompte dura fins a 3 anys (36 mesos). Analitzem les situacions:

 •  Autònom que treballa per compte d'altri a jornada completa: el primer any i mig (18 mesos) pots demanar una reducció de la base de cotització del 50%. Això significa que la teva quota d'autònoms (o tarifa plana, en aquest cas) la calcularàs sobre la meitat de la base de cotització que et correspongui per tram. Per lògica, com la base de cotització és menor, pagues menys quota d'autònoms. Després, des de l'any i mig fins al final del tercer any (mesos del 18 al 36), el descompte sobre la base de cotització és del 25%. Llavors, també pagues una miqueta menys.
 •  Autònom que treballa per compte d'altri a temps parcial (a més de mitja jornada): en el primer any i mig (18 mesos) el descompte sobre la base de cotització és del 25%. I dels mesos 19 al 36 aquest descompte passa a ser del 15%.

1.6. Tarifa plana per a autònomes menors de 35 anys i autònoms menors de 30 anys

Les autònomes menors de 35 anys i els autònoms menors de 30 poden sol·licitar la seva tarifa plana gaudint d'una ampliació d'1 any respecte a la resta dels autònoms.

Així, la seva tarifa plana passa a tindre una duració de 3 anys, de la següent manera:

 •  Primers 12 mesos: tarifa plana de 80 euros.
 •  Mesos 13 al 36: tarifa plana de 80 euros, si no superen l'SMI.

1.6. -Tarifa plana per a autònoms discapacitats, víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme

Els autònoms amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme poden sol·licitar la tarifa plana de 80 euros durant els primers 24 mesos.

I finalitzat aqueix període, si el seu rendiment net previst fora igual o inferior a l'SMI, poden sol·licitar la seva ampliació durant els següents 36 mesos, per import de 160 euros.

 Durant els primers dos anys (24 mesos) la quota serà de 80 €.
 Si se sol·licita, des del mes 25 al 36 la quota passarà a ser de 160 €

1.7- La tarifa plana per a autònoms societaris en 2023

Els autònoms societaris són treballadors/as per compte propi que han constituït una societat mercantil, en totes les seves variants jurídiques. Són treballadors/as per compte propi, però a més són administradors/as o socis/as d'una empresa.

Però a més, el/la soci/sòcia d'una societat que vulgui donar-se d'alta com a autònom societari ha de complir alguna de les següents condicions:

 •  Tindre almenys el 25% del capital social i fer tasques de direcció o gerència en l'organització.
 •  Posseir almenys el 33% del capital i treballar en aquesta.
 •  No comptar amb participacions, però conviure amb un dels socis que disposi d'almenys el 50% del capital de la companyia.

Doncs bé, fins a l'any 2020 els/as autònoms/as societaris no tenien dret a optar per la tarifa plana durant els 2 primers anys. Però la situació va canviar gràcies a unes sentències del Tribunal Suprem que van establir jurisprudència. Des de llavors, els/as autònoms/as societaris també tenen la possibilitat d'optar a la tarifa plana que disminueix considerablement la seva quota d'autònoms mensual durant la primera fase de l'emprenedoria.

Perquè l'autònom societari pugui beneficiar-se de la tarifa plana, ha de complir els mateixos requisits generals i s'enquadrarà en una de les tipologies anteriors.

1.8 -Quota zero per a autònoms de Madrid, Andalusia, Múrcia i Balears en 2023

Les comunitats autònomes de Madrid, Andalusia i Múrcia bonifiquen la totalitat de les quotes a la Seguretat Social dels seus nous autònoms en 2023 a través de la quota zero.

I a aquestes tres comunitats se'ls ha unit Balears, que en el seu cas concedirà aquesta bonificació només a dones emprenedores i autònoms menors de 35 anys.

Aquesta quota zero per a nous autònoms consisteix en una ajuda amb la qual es bonificarà durant 24 mesos el 100% de la quota dels nous autònoms que inicien la seva activitat a Madrid, Andalusia, Múrcia i Balears.

Per a poder accedir a aquesta ajuda, els nous autònoms madrilenys, andalusos, murcians i balears han de complir aquests requisits:

No haver estat d'alta com a autònom en els 2 últims anys.

 •  No ser autònom col·laborador.
 •  No trobar-se en situació de pluriactivitat
 •  No tindre deutes amb Hisenda i la Seguretat Social.
 •  Estar donat d'alta en la tarifa plana estatal de 80 euros.
 •  Presentar en la web de la seva comunitat autònoma tota la documentació necessària per a l'alta en el RETA o en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
 •  I en el cas de Madrid, les autònomes amb dret a la tarifa plana per cessament a causa de naixement o adopció d'un menor, poden acollir-se a la quota zero sempre que reprenguin la seva activitat dins dels 2 anys següents a la data efectiva del cessament.

Per aquest motiu, si resideixes en alguna d'aquestes comunitats autònomes i estàs pensant a emprendre, no oblides informar-te bé sobre les teves opcions per a poder beneficiar-te de la quota zero.

1.9. Com es tramita?

Simplement, has de sol·licitar-la durant el tràmit d'alta com a autònom en la Seguretat Social. Això sí, fes-ho bé, perquè si no la sol·licites en el mateix moment que et dones d'alta en el RETA, perdràs la possibilitat. És a dir, que, si estàs fora del termini de tarifa plana en la teva alta autònom, ja no podràs demanar-la. Encara que és cert que a vegades, si envies un escrit al sistema XARXA o per la seu electrònica de Seguretat Social justificant que compleixes els requisits, poden concedir-te-la sense haver-la demanat en el moment de l'alta, això no és fix, així que millor assegura't de fer-ho bé des del principi.

Per a sol·licitar la tarifa plana, només hauràs d'accedir al portal de tràmits en línia de la Seguretat Social, Import@ss, amb certificat digital, Cl@ve PIN o via SMS, sempre que el mòbil de l'autònom estigui registrat en la base de dades de la Seguretat Social.

Simplement, hauràs de triar el servei “Alta en treball autònom” i indicar que es tracta d'una alta inicial (encara que com saps també serveix per a emprenedors que fa més de dos anys (que ...) de baixa o tres en cas que ja haguera gaudit de la tarifa).

Per a fer efectiva l'ampliació de la tarifa plana després dels 12 primers mesos també cal sol·licitar-ho a la Seguretat Social a través d'Import@ss.  És important saber que totes les sol·licituds d'ampliació han d'anar acompanyades d'una declaració relativa al fet que els rendiments nets que es preveuen obtenir seran inferiors a l'SMI vigent. La Tresoreria va destacar que aquesta comunicació sempre haurà de realitzar-se abans que inici el segon període. En cas de no fer-ho, l'afiliat al RETA perdrà la Tarifa Plana

1.10. Efectes una vegada finalitzat el període d'acolliment a la tarifa plana

Què passa amb la quota d'autònoms després de la tarifa plana? La resposta és molt senzilla: comences a pagar a la Seguretat Social en funció dels teus ingressos. És a dir, després de gaudir de la tarifa reduïda passaràs a pagar la quota normal, que des de 2023 es calcula per trams en funció del que guanyes mensualment, dels ingressos reals d'aquesta manera:

1.11. La tarifa plana dels nous autònoms de 2022 i anys anteriors. Què passa a partir de 2023 si ja tinc tarifa plana?

La nova tarifa plana de 80 euros s'aplica a tots aquells nous autònoms que es donen d'alta a partir de l'1 de gener de 2023.

Però aquells autònoms que es van donar d'alta en 2022 i anys anteriors mantindran la tarifa plana de 60 euros fins que s'esgoti el període màxim establit, en les mateixes condicions. Mantindràs les teves quotes reduïdes el temps i la quantitat que et correspon. Si cotitzes per la base mínima:

 •  60€ el primer any
 •  147€ la primera meitat del segon any
 •  205,75€ l'última meitat del segon any

Una vegada finalitzes les teves bonificacions, passaràs a cotitzar per trams establits pels teus ingressos mensuals.

 

1.12. Evolució de la tarifa plana en els últims anys

La tarifa plana és una mesura que ha patit bastants canvis al llarg dels anys. Els més recents i rellevants han sigut:

 •  2019: l'import de la tarifa plana va pujar de 50 a 60 euros i es va ampliar a un any el primer tram d'aquesta bonificació per a nous autònoms.
 •  2020: el Tribunal Suprem va denegar els recursos de la Seguretat Social i va establir jurisprudència perquè els autònoms societaris també pogueren beneficiar-se de la tarifa plana, fins i tot amb efectes retroactius.
 •  Ampliació de la tarifa plana, d'1 a 2 anys durant el primer tram, per a nous autònoms empadronats en municipis de menys de 5.000 habitants.
 •  2023: entrada en vigor la tarifa plana de 80 euros amb el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus ingressos reals.

1.13. Quan es perd la tarifa plana?

La tarifa plana es perd en el moment que passi el temps màxim (depenent de la teva situació serà l'un o l'altre) o quan deixes de complir els requisits (com arribar a l'SMI durant el segon any). Altres raons importants que provoquen la pèrdua de la tarifa plana d'autònoms són:

 •  No demanar-la en el moment de l'alta. És possible que desconeguis que si no sol·licites la tarifa plana en el moment de l'alta d'autònom pot ser que et quedes sense ella. I és que donar-se d'alta sense sol·licitar la tarifa plana és un dels errors més comuns entre els autònoms que s'han quedat sense aquest dret. Així que millor assegura't de fer-ho mentre emplenes el teu model *TA.0521.
 •  Donar-se d'alta en la Seguretat Social després de fer-ho en Hisenda (i no alhora). En l'actualitat el termini ha de ser fins als 60 dies abans de l'alta en Hisenda i fins i tot amb la possibilitat de fer-ho simultàniament en Seguretat Social i Hisenda. Si et dones d'alta en Hisenda, però no en el RETA el que succeeix és que es pot entendre que ja tenies activitat abans i, per tant, deixes de complir els requisits de nou autònom necessaris per a la tarifa plana. Un error perfectament evitable si et dones d'alta en el model 036 i el *TA.0521 alhora.
 •  Tindre deutes amb la Seguretat Social abans de començar a ser autònom. No haver pagat quantitats que la Seguretat Social et reclama t'inhabilita totalment per a accedir a les reduccions de quota, encara que no d'iniciar una activitat pel teu compte. Podràs donar-te d'alta en el RETA i pagaràs la quota que et correspongui sense tarifa plana. Si en el passat ja vas estar donat d'alta com a treballador/per compte propi o tens alguna quota pendent, se't denegarà el dret a poder gaudir d'aquesta ajuda a l'inici de l'activitat.
 •  No pagar les quotes. Aquesta és potser la situació més comuna per la qual els/as autònoms/as creuen que perdran la seva tarifa plana. Què succeeix si un més no pagues la quota d'autònoms? Què passa si la Seguretat Social et farà el cobrament mensual en el teu compte, però no tens diners suficients per a pagar? Bé, perquè és bastant tràgic, però no tant com per a perdre el teu dret a la tarifa. Si et demores en el pagament de la teva quota, la Seguretat Social et carregarà la quota completa i no la reducció de la tarifa plana. Fins i tot si només et retardes un dia! És a dir, que si al gener no abones la teva cotització al RETA, la Seguretat Social et cobrarà el 100% de la quota que et correspongui segons els teus ingressos i no la tarifa plana de 80€. I això no acaba ací. Per cada mes que vesprades, se t'aplicarà un recàrrec. El primer mes serà del 10%, però si et demores més d'això llavors hauràs de sumar a la teva quota sense tarifa plana un 20% més i els interessos de demora. I així fins que pagues. Això succeirà els mesos que no pagues la quota. Si només et retardes un més, però al mes següent pagues en termini, tindràs un sol deute, perquè la següent se't cobrarà la tarifa plana de nou. És a dir, en el moment que liquides el teu deute tornaràs a la teva tarifa reduïda, és a dir que no perdràs les bonificacions. Només se't llevaran les bonificacions els mesos que no abones el pagament, però mai et llevaran el dret a la tarifa plana per això. Simplement, gaudiràs d'ella menys temps, ja que el temps de la tarifa plana continua corrent, és a dir, que si et demores en el pagament al RETA durant dos mesos i pagues la quota màxima, només et quedaran 10 mesos de tarifa plana.
 •  Donar-se de baixa d'autònom/a. Si decideixes que això de ser autònom/a no és el teu i et dones de baixa, automàticament perds el dret a la tarifa plana. Per exemple, si és el teu primer any com a autònom i has estat d'alta en la Seguretat Social durant sis mesos amb una quota reduïda per la tarifa plana, no podràs tornar a fer-te autònom i gaudir dels mesos que et queden de bonificacions. Hauràs d'estar de baixa tres anys per a poder tornar a donar-te d'alta amb tarifa plana. Et pots tornar a fer autònom en qualsevol moment, simplement no tindràs aqueix descompte fins passats els tres anys que et comptem. Això afecta sobretot als autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social per dies. Pot ser beneficiós en algunes ocasions, però té altres perjudicis com aquest.

Pot perdre un autònom la Tarifa Plana per baixa per malaltia?

No, els autònoms que causen una baixa per malaltia, va assegurar la Seguretat Social, no perdran el dret a la Tarifa Plana. “Li continuarà sent aplicable la Tarifa Plana, mantenint-se la duració inicial, és a dir, no s'estén més temps per haver estat de baixa per malaltia. Tot això sense perjudici que la mútua assumeixi el pagament de la quota a partir del dia 61”, recull el document de la Tresoreria entregat als gestors administratius.

Pot perdre un autònom la Tarifa Plana pel naixement d'un fill?

En el cas que un autònom que s'aculli a la Tarifa Plana en els casos de malaltia, regs per embaràs i lactància natural, naixement o cura del menor o exercici corresponsable del menor de la lactància no perdrà la bonificació en la seva quota. “Seguirà la tarifa plana quan la seva situació finalitzi. Es manté la duració inicial, és a dir, no s'estén aquest benefici més temps per haver estat de baixa en aquestes situacions”, va especificar la Tresoreria.

1.14. Altres qüestions

Pot un autònom en Tarifa Plana contractar personal en el seu negoci?

Sí, els treballadors autònoms en Tarifa Plana poden contractar treballadors per compte d'altri. Mentre gaudeixin d'aquesta bonificació podran contractar personal en el seu negoci. Resulta d'aplicació aquest benefici, encara que el treballador autònom, en el moment de l'alta o en qualsevol moment posterior, ocupi treballadors per compte d'altri.

Quina bonificació en la quota tindran els autònoms col·laboradors amb el nou sistema de cotització?

Els autònoms col·laboradors, que inicien la seva activitat a partir de gener, no podran optar a la futura ajuda coneguda com a ‘Tarifa Reduïda’ que bonifica la quota de la Seguretat Social el primer i segon any d'activitat.

A diferència de la resta dels treballadors per compte propi, els autònoms col·laboradors gaudiran d'una reducció en la seva quota a la Seguretat Social del 50% els primers 18 mesos de la seva activitat en el negoci familiar, pagant 147 euros. Els sis mesos restants, la deducció serà del 25%, abonant mensualment 220,5 euros a la Tresoreria. Una vegada conclòs aquest període, passaren a pagar la quota completa

més...

Com es determina l'import de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social mentre s'està gaudint del benefici de la nova “tarifa plana”?

La base de cotització que s'utilitzarà per al càlcul de les prestacions serà la base mínima vigent del tram 1 de la taula general de bases.

2. Altres bonificacions.

2.1. Bonificacions per a treballadors autònoms que es troben en baixa per maternitat o paternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

QUANTIA:

Bonificació del cent per cent de la quota corresponent a la base mínima establida amb caràcter general, a cada moment, en el citat règim especial durant els tres primers anys.

DURACIÓ:

De forma continuada mentre persisteixi la situació de pluriactivitat i, com a màxim, durant els tres primers anys, a comptar des de la data de l'alta que es produeixi a conseqüència de l'inici de l'activitat autònoma per la dedicació a l'empresa emergent.

La bonificació s'extingirà, en tot cas, en el moment en què cessi la situació de pluriactivitat, no podent reiniciar-se posteriorment la seva aplicació en el cas que es produeixi una nova situació de pluriactivitat.

.


Bonificacions Quota Autònoms/es (66)