Agència de col·locació autoritzada nº 1000000047

Entrar


Com es gestionen les baixes laborals per coronavirus

28/04/2021

Mal de gola, febre, mal de cap, mucositat… tots ells són alguns dels símptomes de Covid-19. Davant el més mínim indici d'aquests símptomes, el metge de capçalera sol demanar-li al pacient que es faça una PCR per a comprovar si té coronavirus. En cas afirmatiu, el treballador haurà d'agafar la baixa laboral.

El primer que cal fer en aquests casos, indiquen des de Factorial, és sol·licitar la baixa laboral per telèfon. Per a això caldrà contactar amb el centre de salut corresponent. Durant la crida, el personal del centre de salut avaluarà l'estat del pacient.

Durant la trucada telefònica el personal indicarà si es concedeix o no la baixa mèdica. En cas de concedir-se la baixa, aquesta quedarà registrada automàticament en el sistema de la Seguretat Social. Per a evitar desplaçaments al centre de salut, a causa de la situació actual, les altes i les baixes es faran per telèfon. No farà falta entregar papers ni recollir-los.
Baixa per coronavirus

Per a demanar la baixa, el treballador ha d'estar afiliat a la Seguretat Social. A més, haurà d'haver cotitzat durant 180 dies almenys en els últims 5 anys. Aquest requisit serà només imprescindible si la baixa és per accident laboral o no. En cas de malaltia professional, no s'exigirà tindre una cotització prèvia. Això és el mateix que ocorre si un s'ha contagiat per Covid-19. En aquest cas tampoc s'exigirà una cotització prèvia.

Una vegada concedida la baixa, al treballador li queda el dubte de quant cobrarà per estar de baixa per malaltia comuna. La quantia no varia en cas d'haver-se contagiat per Covid-19. Així, des del primer dia de baixa fins al tercer no es cobrarà res. A partir del quart dia de baixa fins al vinté es cobrarà el 60% de la base reguladora. I a partir del *vigesimoprimer dia es percebrà el 75% de la base reguladora.

Per part seua, els funcionaris que estiguen de baixa per aquest motiu sí que percebran el 100% de la seua retribució anual, d'acord amb el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Consulta la notícia original ACI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - TORRENT
(VALENCIA )
ideat@torrent.es