Agència de col·locació autoritzada nº 1000000047

Entrar


L'ambient i l'estabilitat laboral, factors més importants que el salari segons els empleats

03/05/2021

L'Associació per al Desenvolupament de l'Experiència de Client (*DEC) i la consultora Bain & Company, han presentat hui els resultats de l'I Informe d'Experiència d'Empleat. Un estudi que ha comptat amb la col·laboració de Medallia, companyia líder en gestió de l'experiència, i l'objectiu de la qual és conéixer quin és el grau de satisfacció dels treballadors espanyols amb les organitzacions en les quals exerceixen les seues funcions. També quines mesures estan duent a terme aquestes companyies per a impulsar el desenvolupament en Experiència d'Empleat.

I és que segons ha explicat Jesús Alcoba, Responsable de l'Àrea d'Experiència d'Empleat en DEC, “aquesta disciplina és una nova funció estratègica del negoci, que actua sobre les vivències dels empleats d'una organització, per a benefici de la creació de valor”. Va advertir que “l'EX no consisteix merament en l'observació, o el mesurament de les vivències dels treballadors, sinó a executar els projectes que s'han dissenyat per a ells. També que la forma en la qual són entesos i vistos coincidisca amb l'objectiu amb el qual es van proposar, ja que aquesta coincidència és el que al final suposa l'obtenció de resultats”.

André Carvalho, Soci de Bain&Company, va explicar que els resultats de l'estudi estan basats en la mètrica employee Net Promoter Score (e-NPS), que relaciona el nombre de promotors amb el de detractors que té una organització. Així se'ls va consultar en una enquesta quantitativa, a 1.683 empleats residents a Espanya, amb diferents càrrecs i antiguitats, dels 15 principals sectors de l'economia espanyola, amb quina probabilitat recomanaria l'empresa on treballa a un familiar o amic?

Segons André Carvalho, “un valor positiu de l'e-NPS, representa una de les claus per a impulsar l'Experiència de Client, ja que si els empleats estan satisfets, amb la missió de l'empresa, amb els productes que ofereixen, etc, es genera un major lliurament que impacta també en el tracte als clients (un punt de eNPS pot generar fins a cinc punts de customer-NPS)”. En aquest sentit també va afirmar que “les companyies que aconsegueixen atraure, retindre i inspirar als seus empleats són les que aconsegueixen el major èxit, que els empleats inspirats són tres vegades més productius que els empleats insatisfets. A més, aquests són capaços de millorar la satisfacció dels altres, i hi ha quatre vegades més probabilitats d'estar d'acord amb les declaracions d'innovació de l'empresa”.

Per la seua part Santiago Casanova, Soci de Bain&Company a Espanya, va afirmar que l'estudi indica que a Espanya hi ha més promotors que detractors. És a dir, un 41% d'empleats recomanarien la seua empresa per a treballar, enfront del 21% que no ho faria. D'altra banda, també va destacar que com més gran és l'antiguitat de l'empleat en l'empresa, major és el grau de recomanació (51%), enfront dels empleats amb menys de dos anys, que es mostren més crítics (36%).

Si es té en compte el lloc que aquestes persones ocupen en les empreses, els directius mostren un major índex de recomanació (56%). Per contra, les persones que realitzen funcions administratives són els més detractors (34%). Quant a sectors: transport, energia i formació són els considerats com els que generen millor experiència, enfront dels sectors que engloben els electrodomèstics, la restauració i les begudes. Sobre aquest aspecte Santiago Casanova, va explicar que “existeix una alta variabilitat en les dades de recomanació en aquest aspecte, per la qual cosa la satisfacció depén més de l'empresa en la qual es treballa, que del sector al qual pertany”. Una altra dada positiva és l'evolució ascendent de l'e-NPS en la majoria de sectors.

A l'hora d'ordenar els factors més importants per a valorar l'experiència de treballar, el salari, l'estabilitat i l'ambient laboral són els més repetits. No obstant això, encara que el salari apareix en totes les respostes, els enquestats mostren una percepció d'estar ben remunerats i ho veuen com una expectativa important de reconeixement, no influeix de manera determinant en Experiència de l'Empleat. Anteposen el bon ambient i la percepció d'estabilitat laboral.

Santiago Casanova, ha explicat que també es van preguntar en què es diferencien les companyies que obtenien un major e-NPS. I van descobrir que eren les que són capaços de destacar molt per damunt d'altres sectors en la valoració dels seus empleats, quant a atributs objectius com els beneficis laborals i l'aprenentatge, i atributs subjectius com el Repte Intel·lectual, què suposa la seua labor diària, i la Comesa de l'Empresa. Sobre aquest punt el soci de *Bain Company ha destacat que els atributs subjectius mostren una correlació més forta amb l'e-*NPS que els atributs objectius.

A més de conéixer l'estat de la satisfacció dels empleats, aquest estudi també ha volgut conéixer quines mesures estan duent a terme aquestes companyies, per a impulsar el desenvolupament en Experiència d'Empleat. Així, també van realitzar enquestes a directius d'RR.*HH. de 37 empreses dels principals sectors empresarials. Sobre la base del *framework L'Onda de l'Empleat, desenvolupat per l'Associació DEC, se'ls ha consultat per les palanques necessàries per a impulsar l'Experiència d'Empleat: el seu grau de coneixement i enteniment de les necessitats i expectatives dels empleats (Escolta), la prioritat atorgada a generar una adequada EX i la definició de l'estratègia de desenvolupament (Enfocament), l'alineació de tota la companyia sota una visió de EX compartida (Extensió), la motivació als empleats en el seu dia a dia (Entusiasme) i la gestió que fan del reconeixement dels seus empleats (Excel·lència).

En general els enquestats van assenyalar que Excel·lència i Extensió són els elements més desenvolupats a Espanya. Respecte a l'Excel·lència, els enquestats van valorar que la gestió del reconeixement dels empleats es fa de manera adequada i transparent per a promoure el desenvolupament professional. Sobre l'Extensió es va valorar que existeix una comunicació adequada d'objectius i missió d'empresa, transparent i clara, encara que existeix oportunitat de millora quant a l'eficiència d'aquesta comunicació.

D'altra banda, l'informe mostra que encara hi ha oportunitats de millora en l'Escolta i Enfocament. Quant a l'Escolta, les empreses han enfocat els seus esforços a desenvolupar mètodes per a obtindre informació de l'empleat relativa a les seues experiències, però no estan usant aqueixa informació per a implantar mesures que milloren l'Experiència d'Empleat. Respecte a l'Enfocament, les dades llancen que s'ha desenvolupat una estructura organitzativa apropiada per a millorar l'Experiència de l'Empleat, però el desenvolupament d'iniciatives específiques d'aquesta té encara recorregut de millora.

Finalment, sobre l'Entusiasme, els participants van afirmar que s'estan desenvolupant iniciatives per a millorar la motivació i l'Experiència d'Empleat, però aquestes no sempre involucren als empleats, per la qual cosa en moltes ocasions no arriben a implantar-se.

Consulta la notícia original ACI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - TORRENT
(VALENCIA )
ideat@torrent.es