Comunitat Valenciana


imagen sección

L'ocupació entra en fase ascendent

Segons les dades proporcionades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l'atur en el mes de març ha disminuït en gairebé 48.000 persones (la pitjor dada des de 2014), deixant el nombre d'aturats inscrits en les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (*Sepe) en els 3,4 milions. A més, com a dada més important, hem guanyat 138.000 nous cotitzadors a la Seguretat Social, deixant el nombre d'afiliats en 18,5 milions, gairebé 600.000 més que en el mateix mes de l'any 2017.

Com a conseqüència de la *estacionalidad, i com és habitual, el sector serveis és el que ha creat més ocupació (el sector turístic segueix batent rècords), sumant pràcticament la meitat de les noves afiliacions durant el mes. A més, hem de destacar el bon comportament de la indústria que, a pesar que el nombre de festius del mes no conviden a noves contractacions, va crear més d'1.600 noves ocupacions.

Quant a la temporalitat (un altre dels mals del nostre mercat de treball) cal destacar que durant el mes de març s'han signat un 11,7% de contractes indefinits (gairebé 200.000 nous contractes), superant àmpliament els registres d'anys anteriors i, la qual cosa és més important, acumulant 50 mesos consecutius d'augment de la contractació indefinida. En aquest sentit observem que conforme l'atur es vagi reduint, la temporalitat anirà disminuint.

En qualsevol cas, les xifres que es manegen són alarmants. En un recent informe, publicat per la CEOE, s'afirma que una quarta part dels contractes de treball són de menys de set dies. Aquestes mateixes fonts afirmen que el 38% dels contractes tenia menys d'un mes, els contractes d'entre un i tres mesos suposen un 9% del total i només són indefinits el 8,5%. En aquest sentit, hem d'establir més controls per part de la Inspecció de Treball, per aconseguir que no es vulneri la legislació vigent i que les empreses no abusin de manera il·lícita dels contractes temporals.

Observem que el mercat laboral repeteix any rere any uns patrons que, amb lleus matisos, romanen inalterables. Cada any, tenim un primer trimestre on les dades solen ser nefasts (especialment en el mes de gener), un segon i tercer *trimestredonde la temporada turística fa que els contractes laborals floreixin per onsevulla i, com sempre, arriba el dia 31 d'agost i ens trobem amb que aquest dia tan assenyalat i de forma reiterada s'arriben a destruir més de 300.000 contractes. A partir d'aquí entrem en una fase descendent, que arribarà fins a la campanya de Nadal, on, de nou i de forma circumstancial, crearem milers de contractes ,que seran destruïts al gener, i, a partir d'aquest moment, tornem al punt de partida.

A pesar que, com hem dit, aquesta situació es repeteix any rere any, no sembla que els diferents governs que han passat des que tenim dades estadístiques els preocupi prendre mesures per atenuar aquest fenomen.

Per millorar aquesta situació, hauríem de ser capaces de millorar substancialment el superàvit de la balança per compte corrent, augmentar el comportament del consum intern i, per descomptat, incentivar una major aportació del sector exterior. Si fóssim capaços d'aconseguir-ho, milloraria la nostra *estacionalidad en l'ocupació, la competitivitat i productivitat, ja que, entre altres coses, permetria crear ocupacions més estables i de major valor afegit.

Llegíem aquest dimarts unes declaracions del president Rajoy, on afirmava que "si les coses van bé", se superarà el creixement del 2,7% del PIB previst per aquest any i que es crearan 475.000 noves ocupacions durant aquest exercici.

En realitat, perquè això succeeixi, a més de que no es produeixin contingències no desitjades (conflicte de Catalunya, increment significatiu del preu del petroli, augment dels tipus d'interès, aprovació dels pressupostos, etc.), el creixement del PIB haurà d'arribar al 3% i haurem de seguir apostant per dinamitzar el mercat de treball i poder aconseguir la xifra màgica dels 500.000 ocupacions. No oblidem que en els últims cinc anys hem creat 1,6 milions d'ocupacions, però encara ens queda el repte de les 3,4 milions de persones que segueixen en situació de desocupació.

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - Torrent
(Valencia/València)