Comunitat Valenciana


imagen sección

L'ocupació en grans empreses creix un 3,9% en 2017, la seua major alça des de 2006

Les grans empreses --les que facturen més de sis milions d'euros-- van crear ocupació en 2017 per quart any consecutiu, encara que ho van fer a un major ritme que en 2014, 2015 i 2016. En concret, l'ocupació en aquestes companyies va créixer una mitjana del 3,9% l'any passat, la seua major alça des de 2006, quan va augmentar quasi en aquesta mateixa proporció. 

D'aquesta manera, les plantilles mitjanes de les grans empreses es van situar en 2017 en 5.202.106 treballadors, segons l'estadística Vendes, Ocupació i Salaris en les Grans Empreses elaborada per l'Agència Tributària. L'ocupació en les grans empreses només va descendir en 2017 en la indústria amb energia i aigua (-0,5%) i es va incrementar en el sector serveis (+4,3%), en la construcció (+3,1%) i en la indústria sense energia i aigua (+3%). 

El major nombre d'empleats en grans empreses es va seguir registrant en el sector serveis (3.977.832 treballadors), molt lluny de la indústria sense energia i aigua (914.824), la construcció (218.862) i la indústria amb energia i aigua (79.257).


TERCERA PUJADA SALARIAL ANUAL, ENCARA QUE MENOR 

La retribució mitjana bruta en les grans empreses que operen a Espanya va augmentar un 0,3% en 2017 respecte a l'any anterior, fins als 26.020 euros anuals. És el tercer any consecutiu en el qual pugen els sous en les grans empreses, encara que de manera tímida. A més, aquest increment del 0,3% és inferior al registrat tant en 2016 (0,4%) com en 2015 (0,5%).

A més, aquest increment del 0,3% és inferior al registrat tant en 2016 (0,4%) com en 2015 (0,5%). 

El creixement salarial de 2017 es va haver del repunt registrat en tots els sectors, excepte en la indústria amb energia i aigua, on el sou brut mitjà va baixar un 0,1%. La major pujada la va experimentar la indústria sense energia i aigua (+0,9%), seguit dels serveis (+0,3%) i de la construcció (+0,2%).

En termes bruts, els treballadors de la indústria amb energia i aigua són els que majors retribucions mitjanes van obtenir, amb 49.293 euros anuals, seguits dels de la indústria sense energia i aigua (32.124 euros a l'any), la construcció (28.088 euros anuals) i els serveis (24.052 euros a l'any).

LES VENDES AUGMENTEN UN 4% 

Les vendes de les grans empreses van augmentar una mitjana del 4% en 2017, una vegada corregit l'efecte calendari, accelerant en 1,5 punts el creixement mitjà registrat en 2016 (+2,5%). És el quart any consecutiu en el qual les grans empreses aconsegueixen incrementar la seua facturació.

El repunt de les vendes de les grans empreses en 2017 es va veure motivat tant per les vendes interiors, que van augmentar un 2,9% l'any, com per les exportacions i les importacions.

En concret, les exportacions van avançar un 7,6% l'any passat, 5,2 punts percentuals més que en 2016, mentre que les importacions van desaccelerar el seu ritme d'avanç quatre desenes, fins al 3,8%.

Pot consultar la notícia original ACI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - Torrent
(Valencia/València)