Agència de col·locació autoritzada nº 1000000047

Entrar


Flexibilitat horària, jornades intensives i teletreball: les tres eines preferides per a garantir la conciliació en empreses

30/03/2021

 

 El 41% de les companyies amb més de la meitat de dones en llocs directius, són les que més facilitats ofereixen a aquestes per a trobar equilibri entre treball i vida familiar

 

La generalitzada implementació del teletreball a causa de la pandèmia del coronavirus ha posat de manifest que la conciliació continua sent una tasca pendent per a bona part de les empreses del nostre país.

Al començament del passat confinament, amb el 55% dels ocupats treballant des de l'escriptori de la seua casa, el 31% dels espanyols afirmava, per exemple, que tenia dificultats per a desconnectar digitalment, i fins al 67% reconeixia respondre i atendre crides de treball fora de l'horari laboral. Un any després de l'adopció d'aquest model laboral, i segons recull l'Informe de InfoJobs sobre Conciliació un terç de la població activa espanyola assegura que li resulta difícil conciliar la vida familiar i laboral. De fet, només un 33% dels entrevistats afirma tindre facilitats per a combinar el treball amb la família.

Recentment, el Ministeri d'Igualtat ha anunciat l'aprovació del Pla Corresponsables, que pretén pal·liar aquest problema mitjançant la creació d'ocupació i l'ajuda a la conciliació entre treballadores amb fills menors, creant una xarxa de cuidadors a domicili. De fet, segons dades de l'informe de InfoJobs, un de cada tres ocupats a Espanya hui dia ha de fer-se càrrec de la cura de fills menors de 15 anys. A més, les últimes dades de l'INE indiquen que, per a poder fer-ho, 1 de cada 5 recorre a serveis professionals.

Canvis de torns, accés a zones de guarderia o lactància i excedències per a la cura dels fills són les tres mesures que les dones sol·liciten en major percentatge que els homes

Encara que les dones es mostren una mica més exigents que els homes en temes de conciliació -demanden en major percentatge que els homes canvis de torns (29%), la disponibilitat de zones de guarderia o lactància (20%) i excedències per a la cura dels fills (19%)-, tots dos gèneres manifesten tindre el mateix nivell de dificultat a l'hora de conciliar la vida laboral i el treball. Així, al 31% dels homes li resulta complicat trobar l'equilibri, enfront del 29% de les dones.

Mónica Pérez, directora de Comunicació de *InfoJobs, assenyala: "Encara que és cert que, tradicionalment, són les dones les que més dificultats troben a l'hora de conciliar vida laboral i familiar, la conciliació afecta directament a homes i dones i ha d'abordar-se com una necessitat (i obligació) comuna En aquest sentit, tant les empreses com l'Administració Pública han de consensuar i aplicar solucions que, en la mesura que siga possible, s'adeqüen a les diferents circumstàncies dels professionals".

La flexibilitat horària, les jornades intensives de treball i el teletreball són les tres mesures de conciliació més demandades per la població activa

La flexibilitat horària (58%), les jornades intensives de treball (42%) i l'adopció del teletreball (37%) són les tres eines preferides per la població activa espanyola de cara a garantir la conciliació. A aquestes els segueixen la desconnexió digital (28%), la possibilitat de canvi de torn entre companys (25%) i les hores anuals remunerades d'assumptes particulars (23%). En últim lloc estarien les excedències per la cura dels fills (16%) i la disponibilitat de zones de guarderia o lactància dins de la pròpia organització (15%).

Per grups d'edat, els joves d'entre 16 i 24 anys donen major importància a la possibilitat de canviar de torn/dia entre companys (50%); mentre que en edats més intermèdies (35-44 anys), el teletreball cobra més pes (44%).

Quant als resultats per comunitats autònomes, i posant el focus en les cinc més grans (Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana i País Basc), Madrid és la que més importància atorga a la flexibilitat horària (62%), per davant de Catalunya i País Basc (59%); mentre que la comunitat catalana és la que millor acolliria les jornades intensives de treball (51%), seguida de Madrid (48%) i Comunitat Valenciana (43%). Respecte a la tercera de les mesures més sol·licitades per la població activa -l'adopció del teletreball-, Madrid és novament la comunitat que més aposta per ella (49%), per davant de Catalunya (38%) i la resta de comunitats (36%).
La conciliació, clau en l'accés de la dona a llocs directius i de lideratge

Les dades de l'Informe publicats per *InfoJobs evidencien que existeix una clara relació entre el percentatge de dones en llocs directius i la conciliació laboral. Així, en aquelles companyies en les quals hi ha més d'un 50% de dones que exerceixen càrrecs de responsabilitat, el 41% de les mateixes afirma tindre facilitat per a trobar equilibri entre el seu lloc de treball i la vida familiar. Per contra, en les empreses és les que menys del 5% de llocs directius estan ocupats per dones, el 34% d'elles assenyala que té dificultat per a aconseguir aquesta conciliació.

A mesura que el percentatge de dones en llocs de responsabilitat i lideratge creix, el fan també les facilitats que aquestes troben per a conciliar la seua vida professional i familiar.
6 de cada 10 mitjanes i grans empreses ja ofereixen el teletreball com a mesura de conciliació

Entre les mesures més implantades per les companyies de més de 50 empleats per a facilitar la conciliació destaca l'aparició del teletreball (60%), encara que l'eina més emprada és la flexibilitat laboral (71%). També destaquen l'excedència per la cura dels fills (50% i les jornades intensives de treball (45%).

Per part seua, les empreses de menys de 50 empleats demostren tindre més dificultats per a oferir mesures que faciliten la conciliació. Així, la flexibilitat horària (60%) és l'única eina implementada per més de la meitat d'aquesta mena d'organitzacions. El teletreball (43%), les jornades intensives (33%), la possibilitat de canvi de torn (32%) o les excedències (18%) cauen per davall d'aqueix ràtio.

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - TORRENT
(VALENCIA )
ideat@torrent.es