Agència de col·locació autoritzada nº 1000000047

Entrar


Les apostes 'segures': Quines seran les professions sense atur i millor pagades de 2020?

La signatura especialitzada en la cerca, selecció i avaluació d'executius, comandaments mitjans i directius del Grup Adecco a nivell internacional analitza, per sector, les professions més buscades i les millor cotitzades de 2020

Amb les primeres dades d'atur de 2020 reflectint un alentiment continuat en l'afiliació a la Seguretat Social i la reducció de la taxa d'atur, i davant un primer semestre de l'any on l'economia estarà marcada per la incertesa en els mercats, les primeres conseqüències del *Brexit i, a nivell local, les mesures que el nou Govern puga adoptar en matèria d'ocupació i econòmica, és el moment de posar el focus en aquells perfils més demandats per les empreses espanyoles i que seran clau en els pròxims mesos. Perfils que no tindran atur i que estaran en el centre dels plans d'atracció i retenció del talent del mercat de selecció.

És per això que *Spring *Professional, la consultora de selecció de comandaments intermedis, mitjans i directius del Grup Adecco, presenta les seues previsions d'ocupació sobre quins seran els perfils més demandats i els més cotitzats del mercat de treball espanyol en 2020, en el seu XV Informe Els + Buscats.

Perfils que poden ser molt diferents per la seua formació i especificitats però que comparteixen tots ells un denominador comú: ser estratègics per als sectors que els reclamen. A més, cada vegada és més important que aquests nous professionals tinguen un perfil multidisciplinari, amb una gran polivalència, capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, *proactividad i adaptació al canvi, necessitats que estan més presents que mai en les empreses a causa de l'entorn tan canviant en el qual operen i al procés de transformació digital en el qual la majoria de les companyies es troben immerses, pràcticament en qualsevol sector i a qualsevol nivell de la cadena.

Professionals als quals la combinació de les *soft *skills amb les habilitats tecnològiques faran protagonistes del mercat laboral al llarg d'enguany.

Del costat empresarial, el repte continua estant a atraure i retindre al millor talent i assegurar la bona integració i convivència de les noves (i no ja tan noves) tecnologies -com la Intel·ligència Artificial, la robòtica i l'anàlisi de dades- amb un equip humà motivat que cada vegada demanda més flexibilitat, nous reptes i noves maneres d'organitzar les seues tasques i fins al seu espai de treball.

Així, les empreses espanyoles estan apostant ja, i ho faran al llarg de tot el present any, per la selecció de figures com les que trobem en Els + Buscats de *Spring *Professional 2020.
15 anys de perfils estrela: la transformació en l'epicentre

En 2020 es compleix la quinzena edició de l'informe de *Spring *Professional Els + buscats. Quinze anys de cerca del millor talent a Espanya que són un reflex de com ha evolucionat el nostre mercat laboral.

Tirant la vista arrere s'aprecia com hi ha perfils que mai s'han deixat de necessitar. Encara que a cada moment la conjuntura marque necessitats concretes, hi ha professionals que sempre són demandats en les nostres empreses: metges generalistes, *controllers, responsables comercials per a diferents sectors, programadors informàtics o enginyers.

No obstant això, hi ha àrees concretes en les quals s'aprecia una clara evolució dels perfils que ha anat demandant el mercat.

Per exemple, els perfils tecnològics que es buscaven fa 15 anys estaven enfocats a tecnologies *SAP o programació web (totes les empreses estaven incorporant les noves tecnologies a la seua estructura, llançant les seues webs corporatives més dinàmiques pensant a conquistar la xarxa i aprofitar les seues àmplies possibilitats, prevalent l'arribar a quanta més gent millor).

Amb els anys, aquests perfils (que continuen contractant-se encara que en menor mesura) han anat donant pas a noves figures especialitzades en *Business *Intelligence, *Big Data i, últimament en molta major mesura, Intel·ligència Artificial, *Blockchain, etc., eines centrades, una part d'elles, en l'anàlisi de grans quantitats d'informació (no sols es tracta d'arribar sinó també d'aprofitar tota la informació que les noves tecnologies posen a l'abast de l'empresa) i, una altra part d'elles, en l'ús de la robòtica en l'àmbit laboral.

Una cosa similar ha ocorregut amb els perfils vinculats a l'àrea de Sales & *Marketing. Una quinzena arrere, els professionals que es demandaven en aquesta àrea eren especialistes en vendes, perfils eminentment comercials que s'encarregaren de gestionar el màrqueting en el punt de venda, les millors relacions amb els canals de distribució i buscaven persuadir al client final en el moment de decidir la compra.

En els últims anys, aquests perfils s'han especialitzat en noves tècniques que se centren també en el món online: primer van ser especialistes SEU/*SEM, responsables de màrqueting digital, *community *managers i *customer *experience *managers. I en l'últim lustre s'ha fet un pas més buscant perfils completament digitals especialitzats només en l'estratègia comercial digital o en el comerç electrònic, no com un complement a l'estratègia comercial de la companyia, sinó com una part més d'aquesta o, fins i tot en alguns casos, com la part que lidera aqueixa estratègia.

I també el sector bancari ha viscut una profunda transformació al llarg d'aquests 15 anys. En les primeres edicions d'aquest informe, i amb l'expansió bancària que es va produir en els anys 2004-2005, van augmentar notablement les sucursals d'aquesta mena d'entitats demandant-se perfils tradicionals de banca com podien ser directors d'oficina, gestors i comercials de banca, analistes, auxiliars de caixa o agents financers.

No obstant això, la posterior crisi econòmica (que va afectar molt especialment a la Banca), la concentració empresarial del sector i les noves formes de consum (bancs 100% digitals, ús d'apps, atenció al client online, nous canals digitals…) han anat transformant aquests perfils tradicionals en uns altres en els quals prevalgueren les competències digitals i tecnològiques de cara a millorar la competitivitat en el sector.

Al marge d'aquestes especificitats, un tret comú a tots els perfils ha sigut l'evolució de les competències professionals que se'ls requereix als demandants d'ocupació. Cada vegada més es busquen perfils transversals, capaços d'adaptar-se a les noves situacions amb versatilitat i dinamisme. Adquireix importància l'anomenat perfil *soft dels candidats, vinculat a les aptituds de la persona, però, sobretot, a les seues actituds.

I cada vegada més, es busquen perfils que sàpien treballar per objectius i amb una clara orientació a resultats, fent referència a aqueix canvi cultural on la presència en el lloc de treball no és tan important com la consecució de les metes i els objectius marcats, permetent una major flexibilitat en la distribució del temps dels treballadors.

Pot consultar la notícia original ACI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - TORRENT
(VALENCIA )
ideat@torrent.es