Anar al contingut principal

Els nous líders han d'adquirir habilitats en salut mental laboral

07/11/2023

És indubtable que ens trobem davant una evolució en la gestió de les persones en les empreses que està situant la salut mental com un element central de les seues polítiques.

Sense lloc a dubte, la pandèmia ha tingut un paper rellevant en aquest canvi de paradigma, però perdríem perspectiva si creguérem que la salut mental és una moda puntual fruit dels temps que vivim i no una mar de fons. És a dir, la COVID-19 simplement ha destapat una circumstància que portava anys cuinant-se, ha sigut el catalitzador perquè la salut mental tinga la importància que li correspon.

Fins ara, l'estratègia triada per la majoria d'empreses per a treballar el benestar emocional dels seus equips ha sigut obviar l'elefant a l'habitació. Ho aparquem com una qüestió de l'àmbit personal i, arribat el cas, com un tràmit administratiu de baixa laboral. Explicat d'aquesta manera sembla absurd, però és la (no)elecció que moltes organitzacions havien fet i, per desgràcia, moltes continuen fent.

Que tants professionals i companyies de diferents grandàries i sectors optaren per aquesta solució té una raó amb implicacions que concerneixen a la societat en el seu conjunt. Ens referim a l'estigma en salut mental.

Alguns responsables de recursos humans tenen el temor que si obrin aquesta porta, entren tots els fantasmes. Quan realment no fer res ja està produint efectes perniciosos en les empreses, però no sols a títol personal dels treballadors, sinó en el compte de resultats, en els ràtios de productivitat i en la capacitat de captar o retindre el talent que necessitem. Aquests són els fantasmes que realment haurien de preocupar-nos.

L'estigma ens impedeix parlar obertament sobre els problemes de salut mental i evita que aquells que més necessiten ajuda la busquen. El cost per a les empreses i la societat és alt. Aquelles persones amb problemes de salut mental no sols es veuen frenades pels conceptes erronis dels altres, sinó també per les seues pròpies creences limitants. L'ocultació, el *presentismo, la baixa productivitat o, fins i tot, l'assetjament o l'acomiadament acaben sent ramificacions de l'impacte de l'estigma en salut mental dins del món laboral.

Fer de la salut mental una prioritat empresarial és una inversió. Per cada 1€ gastat en l'abordar la salut mental dins de les empreses, l'Organització Mundial de la Salut estima un retorn de 4€ en productivitat i rendiment.

Estem davant un nou temps que necessita nous lideratges.

I el que comença ara necessita líders que incorporen habilitats sobre la gestió en salut mental dels seus equips. És essencial que exercisquen un paper important en la *desestigmatización dels problemes de salut mental dins de les seues organitzacions. Treballar per a reemplaçar les creences limitants amb creences empoderades és beneficiós per a qualsevol líder empresarial.

Això significa canviar l'enfocament sobre la salut mental d'un problema individual a una visió organitzativa. El canvi a aquest nivell requereix un enfocament estratègic que prioritze la salut mental en tots els estrats corporatius.

Això ho converteix, bàsicament, en una qüestió de lideratge.

En *Obertament, com a organització de referència en la lluita contra l'estigma en salut mental i amb l'experiència a acompanyar en aquest procés a les empreses, es dibuixen tres línies bàsiques per a arrancar aquest camí: *training, recursos i cultura organitzativa.

 Entrena als teus *managers. Les habilitats sobre salut mental laboral s'aprenen, no són una qüestió de personalitat ni de condicions innates o empatia personal. Parlem de bones pràctiques, protocols i mesurament. És una eina més que directius i *managers necessiten incorporar i dominar per a créixer laboralment. Perquè tinguen èxit aquestes formacions és fonamental tindre present la importància de l'estigma, ja que és la principal barrera que tenen els professionals a l'hora de gestionar qüestions de salut mental.
 Ofereix recursos i coneixement compartit. Comença a ser habitual i comú que les empreses disposen d'eines o professionals específics per a abordar qüestions relacionades amb la salut mental. És imprescindible que aquests recursos sorgisquen de les necessitats dels equips i comandaments intermedis, però que estiguen alineats amb una estratègia des de direcció. De nou, tindre en compte l'estigma és clau. Algunes empreses s'han trobat que després d'un treball intens en cerca de documentació, aplicacions de suport emocional o llançar campanyes de sensibilització, els treballadors no fan ús dels recursos a causa de la barrera que suposa l'estigma en salut mental.
 Cultura organitzacional lliure d'estigma. El paper dels líders a defensar els valors i creences que determinen la cultura organitzacional és inqüestionable. És bàsica la sincronia entre cultura, lideratge i estratègia per a aconseguir els objectius. Si volem portar a les nostres empreses cap a una gestió de les persones en la qual la salut mental siga una prioritat, ha de transmetre's a través dels diferents lideratges que cada companyia té internament.

Consulta la notícia original *AQUI