Comunitat Valenciana


imagen sección

matrícula proves de la JUNTA QUALIFICADORA. NIVELLS B2 i C2

El nivell C2 és l'antic Superior i el B2 és un nivell nou que està entre el B1 (antic Elemental) i el C1 (antic Mitjà)

Com ja sabeu, teniu en el nostre subapartat "El valencià en un clic" de la pàgina web de l'Ajuntament un grapat de material en línia per a preparar les proves https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/valencia/aprenentatge.htm

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - Torrent
(Valencia/València)