Comunitat Valenciana


imagen sección

Metge del treball, el perfil més demandat en el sector de la salut

Amb les primeres dades d'atur de 2020 reflectint un alentiment continuat en l'afiliació a la Seguretat Social i la reducció de la taxa d'atur, i davant un primer semestre de l'any on l'economia estarà marcada per la incertesa en els mercats, les primeres conseqüències del *Brexit i, a nivell local, les mesures que el nou Govern puga adoptar en matèria d'ocupació i econòmica, és el moment de posar el focus en aquells perfils més demandats per les empreses espanyoles i que seran clau en els pròxims mesos. Perfils que no tindran atur i que estaran en el centre dels plans d'atracció i retenció del talent del mercat de selecció.

És per això que Spring Professional, la consultora de selecció de comandaments intermedis, mitjans i directius del Grup Adecco, presenta les seues previsions d'ocupació sobre quins seran els perfils més demandats i els més cotitzats del mercat de treball espanyol en 2020, en el seu XV Informe Els + Buscats.

En aquesta ocasió, parlem del perfil més demandat i més cotitzat en el sector *HEALTHCARE:
El + Buscat: METGE DEL TREBALL

Dins dels serveis mèdics, la Medicina del Treball és una de les especialitats més demandades, havent-hi una àmplia demanda i una escassa oferta de candidatures.

La missió principal d'aquest especialista és la promoció, vigilància i protecció de la salut dels empleats en el seu lloc de treball, atenint als regs físics, químics o psicològics que puguen veure's involucrats.

Entre les seues funcions, podríem destacar les següents:

 •     Assistència sanitària als empleats.
 •     Desenvolupament de plans de promoció de la salut.
 •     Desenvolupament d'accions per a la reducció de riscos laborals.
 •     Seguiment de l'absentisme laboral.

Les característiques que se solen repetir en les vacants dirigides a un Metge del Treball són:

    - Formació

 •     Llicenciatura o Grau en Medicina.
 •     Especialitat/MIR en Medicina del Treball.
 •     Molt valorable comptar amb formació en Prevenció de Riscos Laborals.  

    - Experiència

Es valorarà comptar amb experiència prèvia de 2 a 3 anys en el desenvolupament de funcions similars.

    - Aptituds

 •     Empatia.
 •     Altes habilitats de comunicació.
 •     Capacitat de treball en equip.
 •     Organització i planificació.
 •     Autonomia.

    - Retribució

La banda salarial per a aquesta mena de perfils es troba al voltant dels 50.000 a 60.000 euros bruts a l'any.

    - Demandants

Ací trobem una àmplia varietat de companyies, des d'empreses de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals fins a companyies que disposen de serveis mèdics propis.
El + Cotitzat: ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA

L'àrea d'especialització de Ginecologia a Espanya està presentant nous avanços científics, la qual cosa fa que cada vegada es requerisquen més perfils qualificats i amb una clara orientació al pacient. És un sector que demanda un alt coneixement de les diferents tècniques i tractaments, així com una alta capacitat per a treballar molt de la mà i de manera individualitzada amb cada pacient. A més, és una posició que està molt definida per les competències i aptituds que cada persona puga aportar.

Addicionalment, l'augment de les clíniques de reproducció assistida ha influït molt directament en què aquesta especialitat es posicione com una de les més demandades i, per tant, per a *Spring *Professional de les més cotitzats en el mercat. En aquest sentit, Espanya lidera el nombre de tractaments de fertilitat a Europa, segons la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia (*ESHRE). Per aquest motiu, aquests professionals estan sent i seran claus en els pròxims anys.

Els requisits més comuns per a aquesta posició són:

    - Formació

 •     Llicenciatura/ Grau en Medicina.
 •     Especialitat/ MIR en Ginecologia.
 •     El coneixement en tècniques de reproducció assistida en de valor afegit per a aquesta àrea.
 •     Es valora de manera molt positiva el coneixement d'algun idioma extra.

    - Experiència
    Es valorarà una experiència prèvia de 2 a 3 anys en l'exercici d'aquesta especialitat en hospitals i/o clíniques privades.
    No obstant això, donada l'experiència obtinguda durant l'obtenció de l'especialització, les companyies es mostren flexibles a incorporar perfils tècnicament molt preparats malgrat no comptar amb experiència, més enllà de l'aportada en l'especialització.  

    - Aptituds

 •     Orientació al client.
 •     Empatia.
 •     Altes habilitats de comunicació.
 •     Capacitat de treball en equip.
 •     Organització i planificació.

    - Retribució

 • La banda salarial per a aquesta mena de perfils se situa entre els 65.000 € i els 70.000 € bruts a l'any, depenent de l'experiència aportada pels professionals.

    - Demandants

 • Principalment és demandat per clíniques privades de reproducció assistida, clíniques especialistes en Ginecologia, hospitals públics i privats.

Consulta la notícia original ACI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - Torrent
(Valencia/València)