Comunitat Valenciana


Novetats per als autònoms/as en el 2019. El Real Decret Llei 28/2018

El nou Real Decret Llei 28/2018, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació. publicat en el BOE en data 29 de desembre de 2018, inclou importants modificacions tant per als futurs autònoms com per als quals ja estàn en exercici que s'afigen i/o modifiquen a les que ja es van produir amb l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom (veure Quadern corresponent d'aquesta mateixa Web).

En general, la reforma del sistema és bastant àmplia, i en ella s'intenta equiparar més el règim autònom al general -el dels assalariats

Encara que el text és “provisional” posat que la intenció del Govern és canviar el sistema de cotització actual dels autònoms/as de manera que les seues bases i quotes s'adeqüen als seus ingressos reals, i atés que, amb tota probabilitat la nova regulació tardarà, en aquest QUADERN passem a analitzar les novetats i mesures clau que afecten el punt a l'alta com a l'activitat del treballador/a autònom/as

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - Torrent
(Valencia/València)