Agència de col·locació autoritzada nº 1000000047

Entrar


Salut laboral, ciberseguretat, talent i protecció de dades: quatre riscos principals per a les empreses en l'actualitat

15/07/2021

El recent informe “The Five Pillars of People isk: Managing risks for workforce and business resilience” (“Els cinc pilars dels riscos de capital humà: gestió de la força laboral i resiliència empresarial”) elaborat per Mercer Marsh Benefits, conclou que la ciberseguretat; l'atracció, retenció i compromís del talent; la protecció de dades i la salut laboral són els grans reptes que afronten les empreses actualment. Els resultats mostren l'impacte que la declaració de la pandèmia ha suposat en el funcionament de les empreses de tot el món durant l'últim any.

L'enquesta classifica 25 riscos de capital humà en cinc categories principals: salut i seguretat; governança i finances; acceleració de la digitalització; talent i qüestions socials i mediambientals. Per a la seua elaboració, MMB ha comptat amb la participació de 1.380 professionals del sector.

A nivell global, tant directors de recursos humans (46%) com a gestors de riscos (54%) coincideixen a assenyalar la ciberseguretat i el talent com els dos riscos clau. Mentre que els departaments de RH i gestió de riscos de les empreses espanyoles, no sols han mostrat preocupació per la captació i retenció del talent clau sinó que, a més afirmen estar preocupats pel desgast de la salut, tant física com mental, dels seus empleats.

De fet, un dels factors més destacats és la deterioració de la salut mental i la diferent rellevància que se li atorga en cada regió. A nivell global, s'ha produït un augment dels trastorns d'ansietat, estrés, depressió i de les addiccions. els Estats Units i el Regne Unit ho consideren el principal risc al qual s'enfronten, però a Àsia no apareix en el rànquing dels deu riscos més importants. Alberto Puente, CEO de Mercer Marsh Benefits, explica que la preocupació dels departaments de RH i de Gestió de Riscos respecte al desgast laboral i la salut mental dels empleats encara no ha provocat una resposta en la direcció de les empreses. Puente defensa que, “perquè es puguen abordar satisfactòriament els riscos associats al capital humà, les organitzacions han d'assegurar-se que el suport parteix del més alt nivell i es compta amb líders compromesos, recursos i pressupost suficients per a canviar les cultures els programes de suport a l'empleat”.

Ja al febrer d'aquest mateix any, l'estudi de Mercer sobre Tendències Globals de Talent a Espanya 2021, va posar de manifest que l'aparició de la COVID-19 ha impulsat importants reajustaments dels processos laborals i la redistribució dels recursos fonamentals per a l'èxit. Canvis que ha pogut ressentir la salut dels empleats i provocar un cert nivell de desgast. Per aquest motiu, la salut mental i emocional ha sigut la màxima prioritat en quasi la meitat de les organitzacions (43%), amb nous beneficis com a subscripcions a aplicacions de meditació, plataformes de benestar mental i assessorament. Així mateix, el 39% de les empreses espanyoles està implementant els anomenats ‘mecanismes de salut virtual’ per a oferir més accés a la salut a distància (telemedicina), a més d'ampliar les opcions de beneficis.

L'informe de *MMB destaca també importants diferències entre sectors. Així, per exemple, les institucions financeres consideren que el major risc al qual fan front és el desgast laboral, mentre que la indústria automobilística i la manufacturera identifiquen l'obsolescència de les habilitats com el seu principal risc. El sector del*retail, no obstant això, s'enfronta a qüestions mediambientals i el de la construcció als costos creixents dels beneficis per a empleats.

A nivell regional, la ciberseguretat és el risc més percebut a tot el món, a excepció de Llatinoamèrica i Àsia. La major preocupació a Llatinoamèrica és el cost dels beneficis per a empleats relacionats amb la salut; a Àsia, l'atracció i retenció de talent.

Alberto Puente, CEO de Mercer Marsh Benefits, explica que la COVID-19 ha modificat radicalment les expectatives dels treballadors i com les empreses s'enfronten als riscos de capital humà. Considera que els programes de salut, benestar i prevenció de riscos han passat a ser una de les qüestions que més valor tenen per a trobar empleats. “La pandèmia ha posat als riscos de capital humà en el mapa i els líders de les organitzacions han de facilitar que RH i *risk management treballen de manera coordinada amb tots els equips per a minimitzar aqueixos riscos”, conclou Puente.

Consulta la notícia original AQUI

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - TORRENT
(VALENCIA )
ideat@torrent.es