Anar al contingut principal

OBJECTE SOCIAL

 INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC ACTIU TORRENT S.A.U. (IDEA'T)

Som una empresa de capital íntegrament municipal, propietat de l'Ajuntament de Torrent.

Tenim com a objecte aconseguir eficiència en l'acció municipal amb iniciatives i activitats tendents a impulsar l'economia i l'ocupació en el municipi de Torrent.

Per a tot això, duem a terme la realització, dins i fora de l'àmbit municipal de Torrent, d’accions amb les finalitats següents:

 1. Promoció i impuls del desenvolupament econòmic i social de Torrent, els projectes i iniciatives de millora de la prestació de servicis en general per a la generació de riquesa i ocupació i millora de la qualitat de vida en el municipi.

 2. Foment de l'ocupació social i l'ocupació.

 3. Promoció de la iniciativa pública i privada quant a la creació d'empresa i ocupació en el terme municipal amb vista a la diversificació i el desenvolupament econòmic del municipi.

 4. Assessorament i gestió d'ajudes municipals a empreses i a l'ocupació, així com gestió, tramitació i resolució d'ajudes pròpies amb la finalitat de fomentar l'ocupació i el comerç.

 5. Assessorament de qualsevol tipus, tècnic, jurídic, de gestió, financer o econòmic, als projectes d'iniciativa de promoció d'ocupació social i el comerç en general.

 6. Intermediació en el mercat de treball i en els sectors comercial i empresarial i en els altres àmbits que constituïxen l'objecte d'esta societat.

 7. Serveis tècnics integrats d'orientació a l'ocupació.

 8. Anàlisi i estudis del mercat de treball i del sector comercial i empresarial i dels altres àmbits que constituïxen l'objecte d'esta societat.

 9. Planificació, gestió i desenvolupament de plans de formació i d'accions formatives pròpies o de programes d'altres administracions, que afavorisquen la qualificació professional dels ciutadans del municipi.

 10. Foment de la inversió privada en el municipi de Torrent, en l'àmbit de l'ocupació, desenvolupament empresarial o industrial del municipi.

 11. Gestió i manteniment de mercats i de l'activitat de comerç local, en tot allò que no interferisca en les potestats administratives que comporten exercici d'autoritat pròpia de l'Administració Local.

 12. Desenvolupament de la prestació de servicis d'estudi i assessorament per a la promoció i formació professional ocupacional, l'ocupació i els servicis socials.

 13. Gestió i explotació de locals i solars, i la resta de béns patrimonials municipals assignats a esta societat.

 14. Qualssevol altres funcions de caràcter material, tècnic o de servicis competència de l'Administració  que li siguen encomanats per l'Ajuntament de Torrent​