Comunitat Valenciana


TRANSPARÈNCIA

MEMORIES ANUALS

2016

2017

COMPTES ANUALS

2015

2014

2013

2012

 

JUNTA GENERAL

Vore document adjunt

 

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Vore document adjunt

 

INFORMES D'AUDITORIA DE COMPTES 

2015

2014

2013

 

INFORMES DE MOROSITAT

1er Trimestre 2016

2n Trimestre 2016

3er Trimestre 2016

4t Trimestre 2016

 

COMANDES DE GESTIÓ

RomaNet 2012-2013

RomaNet 2014-2015

Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes 2014

Antic Mercat

Agermanament amb Harghita

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

2016

961111868
Calle Valencia, 42
46900 - Torrent
(Valencia/València)